Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

counter free

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว - ออกสำรวจ (03 ส.ค. 3106)  
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (22 มี.ค. 2564)  
จดหมายข่าว-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (02 มี.ค. 2564)  
ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.น... (23 ก.พ. 2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฎิบัติราชการ... (01 ก.พ. 2564)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฎิบัติราชการ... (01 ก.พ. 2564)
จดหมายข่าว-ภาษีป้าย (04 ม.ค. 2564)
จตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (08 ต.ค. 2563)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบร... (01 ต.ค. 2563)
ความรู้เรื่อง ภาษีป้าย ที่เจ้าของห้างร้าน และนักธุรกิจมือใหม่ ควรรู้ (14 ก.ย. 2563)
ภาษีป้าย (ฉบับใหม่ 2564) (14 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส... (09 ก.ย. 2563)
เริ่มแล้ว! เก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง “ที่รกร้าง” ส้มหล่นลดไป 90% (03 ก.ย. 2563)
สปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (03 ก.ย. 2563)
สรุปสาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (02 ก.ย. 2563)
กระทรวงการคลังแจ้งท้องถิ่นขยายเวลาการการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 256... (02 ก.ย. 2563)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีวิธีการคำนวณอย่างไร 10 นาที มีคำตอบ (02 ก.ย. 2563)
จดหมายข่าว-จัดเก็บภาษีและขยะมูลฝอย (11 ส.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบปร... (31 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2564)  

โครงการขับเคลื่อนตามโครงก... (06 เม.ย. 2564)  

โครงการเฝ้าระวังป้องกันแล... (20 ม.ค. 2564)  

โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤ... (29 ก.ย. 2563)

โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพ... (26 ส.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สู... (19 ส.ค. 2563)

โครงการบริการเคลื่อนที่จั... (05 ส.ค. 2563)

โครงการเข้าวัดฟังธรรมในช่... (04 ส.ค. 2563)

โครงการจิตอาสา เพื่อถวายใ... (17 ก.ค. 2563)

โครงการขับเคลื่อนตามโครงก... (08 พ.ค. 2563)

โครงการเฝ้าระวังป้องกันแล... (27 เม.ย. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ... (17 มี.ค. 2563)

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ... (13 ม.ค. 2563)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (06 ม.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (23 ธ.ค. 2562)

โครงการบิณฑบาตเพื่อช่วยเห... (09 ธ.ค. 2562)

โครงการกีฬาเด็กและเยาวชนภ... (22 พ.ย. 2562)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนัก... (13 พ.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฎิ... (20 ก.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ... (09 ก.ย. 2562)
Responsive image
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.15 ซอยบ้านนายหวัด สุนทร โด... (06 พ.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 สายเหมืองกลางน้อย โดยวิธ... (06 พ.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 สายนาหนองกระทุ่ม โดยวิธี... (06 พ.ย. 2563)  
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 สายนานายสถิตย์ โดยวิธีเฉ... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 จุดนานายมนัส โดยวิธีเฉพาะ... (21 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.16 สายบ้าน... (21 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.9 สายนานายพล บัวระพา โดยว... (16 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.9 สายนานายสะท้อน นวลปัน โ... (16 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลู... (16 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 สายบ้านน... (16 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาถมดินวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีต... (16 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สา... (16 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สา... (16 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.9 สายนานายส... (15 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ม.8 สายนานาย... (15 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ส... (15 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สา... (15 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สา... (15 ต.ค. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างลาดสโลป คสล. ม.2 จุดร่... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง การกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมเทคอ... (09 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : admin@namchun.go.th


www.namchun.go.th