Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลอดประสาทไม่ปิด (02 เม.ย. 2561)  
แผ่นพับให้ความรู้เรื่องปากแหว่งเพดานโหว่ (02 เม.ย. 2561)  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาวะแขนขาพิการแต่กำเนิด (02 เม.ย. 2561)  
เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (08 ม.ค. 2561)
เผยแพร่การทำสบู่ก้อนจากสมุนไพรในครัวเรือน (18 ก.ย. 2560)
-ประกาศ อบต.น้ำชุน- เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (17 ก.พ. 2560)
แผ่นพับให้ความรู้ เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" (28 ต.ค. 2559)
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน ปี... (07 ต.ค. 2559)
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน ปีงบประมาณ 2558 (03 ต.ค. 2559)
-คำสั่ง- มอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด ปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2560 (03 ต.ค. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดโลกร้อน (06 มิ.ย. 2559)
แผ่นพับให้ความรู้เรื่องอุทกภัย (02 มิ.ย. 2559)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน (01 มิ.ย. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เขื่อนน้ำชุน (01 มิ.ย. 2559)
แผ่นพับให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย ภัยแล้ง (23 พ.ค. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัย (23 พ.ค. 2559)
-แผ่นพับ- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โทษของบุหรี่ (04 พ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ ประจำปี 2559 (04 เม.ย. 2559)
เชิญเที่ยวงานประจำปี วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม (01 เม.ย. 2559)
แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก (17 มี.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี... (01 ก.พ. 2559)  

งานเทศกาลเส็งกลอง ล่องโคม... (23 ธ.ค. 2558)  

โครงการ “ปณิธานความดี ปีม... (29 ต.ค. 2558)  

โครงการปั่นเพื่อแม่ และป... (17 ส.ค. 2558)

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ... (03 ส.ค. 2558)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดออก... (01 ก.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมประเพณี “... (09 เม.ย. 2558)

มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายไ... (13 ก.พ. 2558)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.... (03 ก.พ. 2558)

งานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัม... (02 ก.พ. 2558)

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาว (27 ม.ค. 2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำช... (15 ม.ค. 2558)

งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว... (30 ธ.ค. 2557)

โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อน... (17 ธ.ค. 2557)

โครงการฝึกอาชีพเกี่ยวกับเ... (15 ธ.ค. 2557)

ประเพณี (13 มี.ค. 2557)
Responsive image
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ประกาศราคากลาง "จ้างปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 17 สายนานายวิชัย"... (13 พ.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง "จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 15" (13 พ.ย. 2560)  
ประกาศราคาลกลาง "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 17 สายประปาหมู่บ้าน" (13 พ.ย. 2560)  
ประกาศราคากลาง "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 17 สายบ้านนายสนอง ชมชื่น" (13 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 17 สายขึ้นเขา" (13 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง "จ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4" (13 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายย้านนายบรรหาญ" (19 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านนายแม้น" (19 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง "จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6" (05 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง "ปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน" (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง "จ้างเหมาขุดลอกคลองห้วยลาน หมู่ที่ 11" (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง "จ้างเหมาขุดลอกคลองเหมืองไทย หมู่ที่ 12" (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง "จ้างเหมาขุดลอกคลองโสกเดื่อ หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 10" (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง "จ้างเหมาก่อสร้างลาดสโลป หมู่ที่ 4 จุดบ้านนางบินกา" (21 ส.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน งปม "โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลาดสโลป หมู่ที่ 5 สายบ้านน้อย" (27 มิ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน งปม. "โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลอง ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ... (16 มิ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน งปม. "โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11" (16 มิ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ถมดินยกระดับขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 (25 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 13 (25 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนาดง (25 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : admin@namchun.go.th


www.namchun.go.th