Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับให้ความรู้ เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" (28 ต.ค. 2559)  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดโลกร้อน (06 มิ.ย. 2559)  
แผ่นพับให้ความรู้เรื่องอุทกภัย (02 มิ.ย. 2559)  
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน (01 มิ.ย. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เขื่อนน้ำชุน (01 มิ.ย. 2559)
แผ่นพับให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัย ภัยแล้ง (23 พ.ค. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัย (23 พ.ค. 2559)
-แผ่นพับ- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โทษของบุหรี่ (04 พ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์งานสงกรานต์ ประจำปี 2559 (04 เม.ย. 2559)
เชิญเที่ยวงานประจำปี วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม (01 เม.ย. 2559)
แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก (17 มี.ค. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องเอดส์ (10 มี.ค. 2559)
แผ่นพับการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะด้วย 3R (02 มี.ค. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การบำบัดน้ำเสีย (03 ก.พ. 2559)
-แผ่นพับ- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ยาเสพติด (02 ก.พ. 2559)
คู่มือมาตราฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน (14 ม.ค. 2559)
-แผ่นพับ- ประชาสัมพันธ์การระวังการป้องกันไฟป่า (05 ม.ค. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สวมหมวกกันน๊อค (05 ม.ค. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (05 ม.ค. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาษีป้าย (05 ม.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี... (01 ก.พ. 2559)  

งานเทศกาลเส็งกลอง ล่องโคม... (23 ธ.ค. 2558)  

โครงการ “ปณิธานความดี ปีม... (29 ต.ค. 2558)  

โครงการปั่นเพื่อแม่ และป... (17 ส.ค. 2558)

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ... (03 ส.ค. 2558)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดออก... (01 ก.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมประเพณี “... (09 เม.ย. 2558)

มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายไ... (13 ก.พ. 2558)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.... (03 ก.พ. 2558)

งานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัม... (02 ก.พ. 2558)

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาว (27 ม.ค. 2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำช... (15 ม.ค. 2558)

งานเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว... (30 ธ.ค. 2557)

โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อน... (17 ธ.ค. 2557)

โครงการฝึกอาชีพเกี่ยวกับเ... (15 ธ.ค. 2557)

ประเพณี (13 มี.ค. 2557)
Responsive image
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงิน งปม. "โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลอง ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ... (16 มิ.ย. 2560)  
ตารางแสดงวงเงิน งปม. "โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11" (16 มิ.ย. 2560)  
ตารางแสดงวงเงิน ถมดินยกระดับขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 (25 พ.ค. 2560)  
ตารางแสดงวงเงิน ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 13 (25 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนาดง (25 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 สายนานายบัวไร (25 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 2 (11 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10 ซอยพระหลอย (11 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ขุดลอกครองโสกเดื่อ หมู่ที่ 6 (11 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ขุดลอกคลองเฒ่าเขียด หมู่ที่ 16 (11 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ขุดลอกคลองฝายธรรมนูญ หมู่ที่ 9 (11 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ขุดลอกคลองเฒ่าเคี้ยม หมู่ที่ 2 (11 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ขุดลอกครองหมู่ที่ 15 (11 พ.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงิน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ (09 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง"จ้างเหมาถมดินเพื่อสร้าง อบต.หมู่ที่ 12" (10 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง"จ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนาหนองทุ... (10 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง"จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ช่วงบ้านนายสมพาน บุญกุ" (10 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง "ขยายหัวสะพาน หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 1" (10 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง "ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 สายบ้านตากล่ำ" (10 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง "ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 14" (10 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : admin@namchun.go.th


www.namchun.go.th