ทบ.ไม่ล้มโครงการจัดซื้ออาวุธ 6 พันล
ทบ. ไม่ล้มเลิกโครงการจัดซื้ออาวุธ 6 พันล้าน ทั้งรถถัง รถเกราะ เครื่องบิน ในงบประมาณปี
ธีมหุ้น TECH มาแรงแซงทุกโค้ง บลจ.ชู
บลจ.วี และ บลจ. พรินซิเพิล ประสานเสียงธีมหุ้น TECH มาแรงแซงทุกโค้ง ชูลงทุนนวัตกรรมเทค