Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ส.ค. 3106 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน จดหมายข่าว - ออกสำรวจ
08 ต.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศ อบต.นัำชุน เรื่อง รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
22 มี.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
02 มี.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน จดหมายข่าว-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
23 ก.พ. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.น้ำชุน
01 ก.พ. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
01 ก.พ. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
04 ม.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน จดหมายข่าว-ภาษีป้าย
08 ต.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน จตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
01 ต.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : admin@namchun.go.th


www.namchun.go.th