Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
งานบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ต.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

09 ก.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร ณ ไร่ธารธรรม แหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เชิงเกษตร จังหวัดเลย

09 ก.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.2565

30 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน รวมพลังต่อต้านการทุจริต เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการที่ดีของหน่วยงาน

09 ส.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำชุน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน “หนูน้อย ศพด. เรียนรู้ สู่โลกกว้าง”

21 มิ.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนตำบลน้ำชุน ประจำปี 2565

17 เม.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานประจำปี พ.ศ.2565

07 เม.ย. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการจิตอาสาพัฒนาเรื่องในวันจักรี

23 ก.พ. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการจิตอาสา "ทำความดี ด้วยหัวใจ"

05 ม.ค. 2565
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : 
namchunsao@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/saonamchun/

www.namchun.go.th