Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ก.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการฝึกอบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานประจำปี 2564

19 เม.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

06 เม.ย. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

20 ม.ค. 2564
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2564

29 ก.ย. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร ประจำปี 2563

26 ส.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน 2563

19 ส.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้านคหกรรม

05 ส.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีและค่าขยะมูลฝอย

04 ส.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการเข้าวัดฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษา

17 ก.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน โครงการจิตอาสา เพื่อถวายในวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : admin@namchun.go.th


www.namchun.go.th