Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ธ.ค. 2563
ถึง
03 ธ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถขยะ) หมายเลขทะเบียน 82-1810 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธ.ค. 2563
ถึง
03 ธ.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถขยะ) หมายเลขทะเบียน 82-1810 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2563
ถึง
11 พ.ย. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนานายสถิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2563
ถึง
11 พ.ย. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายนาหนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2563
ถึง
11 พ.ย. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 ซอยบ้านนายหวัด สุนทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ย. 2563
ถึง
05 พ.ย. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถขยะ) หมายเลขทะเบียน 82-1810 เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2563
ถึง
30 ต.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทั่วไป ด้านจัดเก็บเอกสาร ยก แบก หามสิ่งของ ดูแลความสะอาดภายนอกสำนักงาน อบต.น้ำชุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2563
ถึง
30 ต.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทั่วไป ด้านจัดเก็บเอกสาร และบันทึกข้อมูลสารสนเทศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2563
ถึง
30 ต.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทั่วไป ด้านจัดเก็บเอกสาร และบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ดูแลเกี่ยยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ใน อบต.น้ำชุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2563
ถึง
30 ต.ค. 2563
เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศ อบต.น้ำชุน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทั่วไป กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : admin@namchun.go.th


www.namchun.go.th