Responsive image
ประกาศเรียกประชุมสภา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 เม.ย. 2565 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลน้ำชุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
28 ม.ค. 2565 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
22 ก.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
09 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
09 ก.พ. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
25 พ.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
28 ก.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
10 เม.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
01 เม.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
11 ก.พ. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : 
namchunsao@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/saonamchun/

www.namchun.go.th