Responsive image
รายงานการประชุมสภา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ค. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
15 ธ.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
17 ก.ย. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
31 ส.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
21 ส.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
10 ก.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
25 พ.ค. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
28 ก.พ. 2563 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต.น้ำชุน สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชุนใน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  67110
โทรศัพท์ : 0-5679-4255-6  โทรสาร : 0-5679-4255  อีเมล์ : admin@namchun.go.th


www.namchun.go.th