Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
หน้าที่และอำนาจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือประชาชน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานสถานะการเงิน
รายงานงบการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สัญจรไปในการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง    การให้บริการน้ำดื่มและกาแฟ  เนื่องจากเส้นทางหลวงหมายเลข  ๑๒   (แยกหัวนา-ป่าเสี้ยว) และทางหลวงหมายเลข  21  ( สระบุรี – หล่มสัก )   ตำบลน้ำชุน   อำเภอหล่มสัก   จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเส้นทางที่จะมีผู้สัญจรไปมามากกว่าปกติ เพราะเป็นเส้นทางเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในเขตจังหวัดทางภาคเหนือ  ทั้งนี้ผู้สัญจรอาจเกิดความเหนื่อยล้า  อ่อนแรง  ในการเดินทาง และเพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน
         
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2563